Instrukcja Użytkowania i Konserwacji

drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz okien 

„ZAJĄC” DRZWI I OKNA Dominika Sułkowska
SKRZYDLNA 2701. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi i okna zabezpieczyć przed niszczącym działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.

2. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi i okna , podczas całego okresu eksploatacji, liczonego od dnia montażu, winny mieć skutecznie działającą wentylację, być ogrzewane w okresie zimowym, a wilgotność względna powietrzna nie powinna przekraczać 60%.

3. Drzwi i okna chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, wodą, gorącymi i ostrymi przedmiotami, oraz agresywnymi środkami chemicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie elementów drzwi.

4. Przynajmniej dwa razy w roku powłokę lakierniczą umyć wodą z niewielką ilością płynu do mycia "Ludwik" , a zewnętrzne powierzchnie elementów drewnianych zakonserwować Mleczkiem do Pielęgnacji ( dotyczy drzwi zewnętrznych oraz okien ). Konserwację wykonywać w temperaturze nie niższej niż 20 st C. Do mycia drzwi i okien nie stosować środków zawierających agresywne substancje chemiczne, oraz środków mogących powodować zarysowania powierzchni.

5. Konserwację elementów ruchomych zamka drzwiowego oraz okuć obwiedniowych wykonywać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu oleju wazelinowego.

6. Do mycia szyb stosować łagodne detergenty nie zawierające amoniaku. Podczas mycia chronić lakier przed kontaktem ze środkami myjącymi innymi, niż dopuszczony w punkcie 4.

7. Konserwacje wkładek zamkowych przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu wyłącznie środka smarującego WURTH saBesto MULTI.

Skontaktuj się z nami